Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Ελευθέριος Σπυρομήτρος-Ξιούφης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2009)
  • Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα, Α.Π.Θ. (2011)

Ο Ελευθέριος Σπυρομήτρος-Ξιούφης έλαβε πτυχίο Πληροφορικής το 2009 και μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα το 2011 από το τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. Από τον Απρίλιο του 2010 είναι υπ. Διδάκτορας στο ίδιο τμήμα και μέλος της ερευνητικής ομάδας Μηχανικής Μάθησης και Ανακάλυψης Γνώσης. Το θέμα του διδακτορικού του είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων Μηχανικής Μάθησης σε δυναμικά δεδομένα μεγάλου όγκου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κατηγοριοποίηση δεδομένων πολλαπλών ετικετών και ροών δεδομένων, την ανάκτηση πολυμεσικών δεδομένων και τα συστήματα συστάσεων.

Από τον Ιανουάριο του 2012 εργάζεται ως μεταπτυχιακός υπότροφος στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Επικοινωνία

Κος Ελευθέριος Σπυρομήτρος-Ξιούφης

Κτίριο A - Γραφείο 0.10
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257786
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: