Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Ελευθερία Μαρία Πεχλιβάνη

Ερευνητής Γ' Βαθμίδας

  • Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ (2006)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Φυσική & Τεχνολογία Υλικών, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ (2008)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ (2013)

Η Δρ. Ε.Μ Πεχλιβάνη από τον Ιανουάριο του 2020 εργάζεται στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ.
Tα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Προσθετική Κατασκευή, το Ποιοτικό Έλεγχο Παραγωγής με συστήματα μετρολογίας και χαρακτηρισμού σε πραγματικό χρόνο, τη Τρισδιάστατη Εκτύπωση πολυμερικών και μεταλλικών αντικειμένων, τη Τρισδιάστατη Εκτύπωση Ηλεκτρονικών, Open Design Platforms, IoT εφαρμογές και η Βιομηχανία 4.0.
Έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε περισσότερα από 16 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα. Η επιστημονική και ερευνητική της συνεισφορά αναδεικνύεται μέσα από τα 3 Διπλώματα Ερευσιτεχνίας που κατέχει ως εφευρέτρια, τα 9 επιστημονικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και τις πάνω από 75 πρωτότυπες εργασίες που είναι δημοσιευμένες σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων. Έχει δώσει περισσότερες από 35 προφορικές ομιλίες σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια με περισσότερες από 7 προφορικές παρουσιάσεις ως προσκεκλημένη ομιλήτρια. Επίσης, έχει διδάξει σε Διεθνή Επιστημονικά Σχολεία και έχει διατελέσει “chair” σε περισσότερα απο 7 διακεκριμένα Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια.
Από το 2018 διδάσκει στο Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες - Ν&Ν" του Α.Π.Θ.
Από τον Απρίλιο του 2016 έως το Δεκέμβριο του 2019, εργαζόταν ως η Υπεύθυνη Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας Organic Electronic Technologies που δραστηριοποιείται στα Εκτυπωμένα και Οργανικά Ηλεκτρονικά.
Εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του Α.Π.Θ κατά τη διάρκεια των ετών 2014-2017 και ως ερευνήτρια στο εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Α.Π.Θ τη περίοδο 2006-2014.
Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2018-2019 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Σωματείου Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών (HOPE-A).

Επικοινωνία

Δρ. Ελευθερία Μαρία Πεχλιβάνη

Κτίριο A - Γραφείο 0.1
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257751
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: