Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Δημήτριος Τσιακμάκης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Εφηρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑ.ΜΑΚ. (2018)

Ο Τσιακμάκης Δημήτριος αποφοίτησε από το τμήμα Εφηρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2018. Στη διπλωματική του εργασία ανέπτυξε ένα IDE για τους γεννήτορες λεκτικών/συντακτικών αναλυτών με την μορφή package για το text editor Atom.
Από τον Ιανουάριο του 2020 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές του Computer Vision, Νευρωνικών Δικτύων και βαθιάς μάθησης.

Επικοινωνία

Κος Δημήτριος Τσιακμάκης

Κτίριο B - Γραφείο 0.6
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464 135 (εσωτ. 135)
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: