Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Δημήτριος Σαράφης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ. (2017)

Ο Δημήτρης Σαράφης έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Α.Π.Θ. το 2017. Η διπλωματική του εργασία είχε τίτλο "Εκτίμηση της μουσικής προτίμησης διαφορετικών τύπων μουσικής ανάμειξης μέσω της ανάλυσης της εγκεφαλικής λειτουργικής συνδεσιμότητας με φάσματα ανώτερης τάξης". Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν στους τομείς της μηχανικής όρασης, της μηχανικής μάθησης και της επεξεργασίας σήματος.

Επικοινωνία

Κος Δημήτριος Σαράφης

Κτίριο A
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257731
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: