Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Δημήτριος Σαμαράς

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2010)
  • MSc in Information and Communication Technology Systems, International Hellenic University (2012)

Ο Σαμαράς Δημήτρης από τον Μάιο του 2014 εργάζεται ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ανέπτυξε μία διαδικτυακή εφαρμογή για αναζήτηση στον σημασιολογικό ιστό με την χρήση πρότυπης γλώσσας σε java/jsp. “A Natural Language User Interface for a Semantic Web Agent”. Ασχολήθηκε επίσης σε επίπεδο προπτυχιακής διπλωματικής με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες δημοπρασιών και τα μοντέλα ηλεκτρονικών πωλήσεων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τεχνολογίες διαδικτυακών εφαρμογών, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές πολυμέσων και εφαρμογές κινητών.

Στο παρελθόν, έχει εργαστεί στο τμήμα R&D της εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) καθώς και στο τμήμα R&D της εταιρίας εφαρμογών πληροφορικής Isosoft.

Επικοινωνία

Κος Δημήτριος Σαμαράς

Κτίριο Α - Γραφείο 2.5
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
{LANG.BuildingΑ}
Τηλ.: +30 2311 257801
Fax: {LANG.FaxΑ}
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: