Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Δημήτριος Κοφινάς

Βοηθός Έρευνας

  • -Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • -Μεταπτυχιακό στην Προσομοίωση Συστημάτων και Σχεδιασμό Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  • -Επιτυχής διεκπεραίωση διαδικτυακής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις περιβαλλοντικές ροές: Online course on environmental flows, UNESCO- IHE, Delft, the Netherlands

Είμαι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Α.Π.Θ., τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (βαθμός: 7 και 26/100) με θέμα πτυχιακής εργασίας: "Εργαστηριακή διερεύνηση φυσικού αερισμού με χρήση φυσικών υδραυλικών ομοιωμάτων" (βαθμός: 10). Είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ, στην Προσομοίωση Συστημάτων και Σχεδιασμό Έργων Πολιτικού Μηχανικού, (Βαθμός πτυχίου: 8 και 91/100) με θέμα μεταπτυχιακής εργασίας; Μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση της «νέας» λίμνης Κάρλας με το λογισμικό PCLake: υδρολογία, υδατικό ισοζύγιο, ποιότητα και οικολογία." (βαθμός: 10). Έχω διεκπεραιώσει επιτυχώς διαδικτυακά μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις Περιβαλλοντικές Ροές του UNESCO- IHE, Delft, the Netherlands. Γνωρίζω άριστα Αγγλικά. Έχω εργαστεί στους τομείς της μοντελοποίησης λιμναίων οικοσυστημάτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων, πρόβλεψης ζήτησης νερού, ελέγχου πίεσης σε συστήματα ύδρευσης, συστήμα παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών μεταβλητών υδάτινων σωμάτων.

Επικοινωνία

Κος Δημήτριος Κοφινάς

Κτίριο B
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: