Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Δημήτριος Λιπαράς

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2006)
  • MSc, Πληροφορική και Διοίκηση, Α.Π.Θ. (2008)
  • MSc, Πληροφοριακά Συστήματα, Α.Π.Θ. (2010)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Στατιστικές μέθοδοι ταξινόμησης πολυμεταβλητών δεδομένων, Α.Π.Θ. (2015)

Ο Δρ. Δημήτριος Λιπαράς εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Μηχανική Μάθηση, Εξόρυξη Δεδομένων, Στατιστική Ανάλυση, Αναγνώριση Προτύπων και Ανάλυση Πολυμέσων.
Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα MULTISENSOR. Η επιστημονική του δουλειά έχει δημοσιευθεί σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά.

Επικοινωνία

Δρ. Δημήτριος Λιπαράς

Κτίριο A - Γραφείο 0.10
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257785
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: