Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Δημήτριος Κωνσταντινίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2009)
  • Μεταπτυχιακό Τεχνητής Νοημοσύνης K.U. Leuven (2012)

Ο Δημήτριος Κωνσταντινίδης έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το ΑΠΘ το 2009. Έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο στο KU Leuven με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη το 2012 και τελειώνει το διδακτορικό του στο Imperial College London με θέμα τον εντοπισμό κτηρίων και αλλαγών στις υποδομές από δορυφορικές εικόνες. Από τον Ιανουάριο 2013 εργάζεται στο ΙΠΤΗΛ ως βοηθός έρευνας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της όρασης υπολογιστών, της επεξεργασίας εικόνων, των αλγορίθμων ταξινόμησης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Επικοινωνία

Κος Δημήτριος Κωνσταντινίδης

Κτίριο B - Γραφείο 1.2
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 151)
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: