Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Δημήτριος Γιακουμής

Ερευνητής Γ' Βαθμίδας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ. (2006)
  • MSc. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Α.Π.Θ. (2008)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή με τη χρήση ευφυών διεπαφών αναγνώρισης συναισθημάτων, Α.Π.Θ. (2012)

Ο Δρ. Δημήτριος Γιακουμής είναι Ερευνητής Γ' Βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Tα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνολογίες αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ, ρομποτικής αντίληψης και νοημοσύνης, τεχνολογίες υπολογιστικής όρασης, αυτόματης αναγνώρισης ανθρώπινων δραστηριοτήτων και συμπεριφοράς, συναισθηματικής υπολογιστικής (affective computing), τεχνολογίες ασφαλούς και ανθρωποκεντικής πλοήγησης ρομποτικών συστημάτων, καθώς και μεθόδους επεξεργασίας βιοσημάτων, εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, πολυτροπικής αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή και αναγνώρισης προτύπων.

Εργάζεται στο Ινστιτούτο ως Ερευνητής από τον Φεβρουάριο του 2007 και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 15 ερευνητικά έργα, συμπεριλαμβανομένων και των έργων RAMCIP, BADGER, HR-Recycler, Ageing@work and BACCHUS του Horizon 2020.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (67)

  • F. Cruciani, A. Vafeiadis, C. Nugent, I. Cleland, P. McCullagh, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Feature learning for Human Activity Recognition using Convolutional Neural Networks: A case study for Inertial Measurement Unit and Audio data", CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction, vol. 2, pp. 18-32. https://doi.org/10.1007/s42486-020-00026-2
  • A. Vafeiadis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Audio content analysis for unobtrusive event detection in smart homes", Engineering Applications of Artificial Intelligence, Elsevier, Vol. 89 (103226), 2020, https://doi.org/10.1016/j.engappai.2019.08.020
  • D. Giakoumis, G. Peleka G, M. Vasileiadis, I. Kostavelis, D. Tzovaras, "Service Robot Behaviour Adaptation Based on User Mood, Towards Better Personalized Support of MCI Patients at Home", In: Smart Assisted Living. Computer Communications and Networks. Springer, Cham, 2020.
  • H. E. Boz, H. Limoncu, S. Zygouris, M. Tsolaki, D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, V. Öztürk, G. G. Yener, "A new tool to assess amnestic mild cognitive impairment in Turkish older adults: virtual supermarket (VSM)", Aging, Neuropsychology, and Cognition, 2019, DOI: 10.1080/13825585.2019.1663146
  • E. Tsiogas, I. Kostavelis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "V-Disparity Based Obstacle Avoidance for Dynamic Path Planning of a Robot-Trailer", In 12th International Conference on Computer Vision Systems (ICVS 2019), Thessaloniki, Greece, Sep 2019

Επικοινωνία

Δρ. Δημήτριος Γιακουμής

Κτίριο A - Γραφείο 1.9
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257707
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: