Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Δημήτριος Αλεξιάδης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ. (2002)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ. (2009)

Ο Δημήτριος Αλεξιάδης απέκτησε το δίπλωμα και το διδακτορικό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2002 και το 2009, αντιστοίχως. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής του, δίδαξε ως συνεπικουρών και εργάστηκε ως βοηθός έρευνας στο εργαστήριο τηλεπικοινωνιών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών –(ΑΠΘ), συμμετέχοντας σε δύο (2) ευρωπαϊκά και έξι (6) εθνικά προγράμματα. Κατά τη διάρκεια του 2010 εργάστηκε ως βοηθός έρευνας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και από τον Μάρτιο του 2010 έως τον Μάρτιο του 2011 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης με πλήρες ωράριο στο τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Από τον Μάρτιο του 2011 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ). Από το 2006 έως το 2014 δημοσίευσε δεκαπέντε (15) άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές και περισσότερες από είκοσι (20) εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του εντοπίζονται στις ερευνητικές περιοχές επεξεργασίας ακίνητης και κινούμενης εικόνας, αναγνώρισης προσώπων, 2-Δ και 3-Δ εκτίμησης κίνησης, εξαγωγής βάθους/δομής από την κίνηση και επεξεργασίας στερεοσκοπικών εικόνων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (26)

Επικοινωνία

Δρ. Δημήτριος Αλεξιάδης

Κτίριο B - Γραφείο 0.8
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 149)
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: