Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Επικ.Καθ. Χρυσή Λασπίδου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  • Δρ. Μηχανικός (Ph.D.) Northwestern University (2003),
  • Πολιτικός και Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός (M.Sc.) The University of Texas at Austin (1993)
  • Μηχανολόγος Μηχ. (B.Sc.) The University of Texas at Austin (1992).

Η Δρ. Χρυσή Λασπίδου είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τη μαθηματική μοντελοποίηση και την προσομοίωση φυσικο-χημικών και βιολογικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε φυσικά υδατικά συστήματα και άλλα οικοσυστήματα, καθώς και θέματα αστικού νερού, εξάντληση πόρων και βιωσιμότητα, θέματα εικονικού
νερού και υδατικού-ενεργειακού και οικολογικού αποτυπώματος. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίου και είναι συμμετέχει ενεργά σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά έργα.
Συνεργάζεται με το ερευνητικό κέντρο ΕΚΕΤΑ και εμπλέκεται σε έργα “ευφυούς νερού—smart water” και “ευφυών πόλεων—smart cities” και την ανάπτυξη καινοτόμων αισθητήρων και
βιοαισθητήρων για τον έλεγχο ποιότητας νερού.
Για λίστα των δημοσιεύσεών της, απευθυνθείτε σε αυτό το σύνδεσμο: http://www.researchgate.net/profile/Chrysi_Laspidou

Επικοινωνία

Επικ.Καθ. Χρυσή Λασπίδου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: