Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Χρυσάνθη Παπαδανιήλ

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ. (2010)

Η Χρυσάνθη Παπαδανιήλ έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ., όπου συνεχίζει τις σπουδές της ως υποψήφια διδάκτορας. H διδακτορική της διατριβή εστιάζει στη δημιουργία μιας μαθηματικής μεθόδου για την επίλυση του αντίστροφου προβλήματος της ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και στην εφαρμογή της σε πραγματικά δεδομένα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος υψηλής αναλυτικότητας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σήματος, βιοϊατρική τεχνολογία και εφαρμοσμένη στατιστική.

Επικοινωνία

Κα Χρυσάνθη Παπαδανιήλ

Κτίριο A
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257789
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: