Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Χρήστος Τζελέπης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2011)

Ο Χρήστος Τζελέπης έλαβε το δίπλωμά του από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Ιούλιο του 2011. Η διπλωματική του εργασία αϕορά στη Μηχανική Μάθηση με δεδομένα εκπαίδευσης μεταβλητής αξιοπιστίας.
Από τον Δεκέμβριο του 2012 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροϕορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Τα ερευνητικά του ενδιαϕέροντα εστιάζονται στις περιοχές της μηχανικής μάθησης, της σημασιολογικής διαχείρισης πολυμεσικού υλικού και της ανάλυσης εικόνας και βίντεο.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (11)

  • K. Apostolidis, F. Markatopoulou, C. Tzelepis, V. Mezaris, I. Patras, "Multimedia Processing Essentials", in book "Personal Multimedia Preservation: Remembering or Forgetting Images and Video", V. Mezaris, C. Niederee, R.H. Logie (Eds.), Springer, ISBN 978-3-319-73465-1, pp. 47-98, 2018.
  • C. Tzelepis, V. Mezaris, I. Patras, "Linear Maximum Margin Classifier for Learning from Uncertain Data", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, accepted for publication. DOI:10.1109/TPAMI.2017.2772235
  • W. Mou, C. Tzelepis, V. Mezaris, H. Gunes, I. Patras, "Generic to Specific Recognition Models for Membership Analysis in Group Videos", Proc. 12th IEEE Int. Conf. on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2017), May-June 2017, Washington, DC, USA.
  • C. Tzelepis, D. Galanopoulos, V. Mezaris, I. Patras, "Learning to detect video events from zero or very few video examples", Image and Vision Computing Journal, Elsevier, vol. 53, pp. 35?44, Sept. 2016.
  • C. Tzelepis, E. Mavridaki, V. Mezaris, I. Patras, "Video Aesthetic Quality Assessment using Kernel Support Vector Machine with Isotropic Gaussian Sample Uncertainty (KSVM-iGSU)", Proc. IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP 2016), Phoenix, AZ, USA, Sept. 2016.

Επικοινωνία

Κος Χρήστος Τζελέπης

Κτίριο A - Γραφείο 2.2
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257 (721)
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: