Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Χρήστος Πατσωνάκης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Προπτυχιακός Τίτλος Σπουδών,Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2010)
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών "Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών", Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2012)
  • Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Χρήστος Πατσωνάκης εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς των κατανεμημένων συστημάτων, τους αλγορίθμους συμφωνίας για ανοχή σφαλμάτων Βυζαντινού τύπου, την εφαρμοσμένη κρυπτογραφία, την διαχείριση ψηφιακών ταυτοτήτων, τα blockchains και τα smart contracts.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (1)

  • C. Patsonakis, S. Terzi, I. Moschos, D. Ioannidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Permissioned Blockchains and Virtual Nodes for Reinforcing Trust between Aggregators and Prosumers in Energy Demand Response Scenarios", In 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe) (pp. 1-6). IEEE, June 2019.

Επικοινωνία

Δρ. Χρήστος Πατσωνάκης

Κτίριο A - Γραφείο 0.9
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257705
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: