Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Χρήστος Μπερμπερίδης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1998)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), UK (1999)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ανακάλυψη Γνώσεις από Ακολουθίες και Δεδομένα Συναλλαγών, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2007)

Ο Χρήστος Μπερμπερίδης έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διατριβή του με τίτλο «Ανακάλυψη Γνώσεις από Ακολουθίες και Δεδομένα Συναλλαγών». Είναι επίσης κάτοχος Πτυχίου Πληροφορικής από το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ κα
Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), UK. Κατά το διάστημα 2000-2001 εργάστηκε ως επισκέπτης ερευνητής στο Department of Computer Sciences του Purdue University (USA). Έχει επίσης εργαστεί για 3 έτη ως Λέκτορας βάσει ΠΔ407/80 στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ ενώ είναι ακαδημαϊκός συνεργάτης της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Επικοινωνία

Δρ. Χρήστος Μπερμπερίδης

Κτίριο B - Γραφείο 0.2
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 166)
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: