Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Χριστίνα Χρυσούλη

Βοηθός Έρευνας

  • Μεταπτυχικό Δίπλωμα Σπουδών, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. (2013)
  • Πτυχίο Πληροφορικής Α.Π.Θ. (2011)

Η Χρυσούλη Χριστίνα έλαβε το πτυχίο Πληροφορικής το 2011 και το μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στην Πληροφορική το 2013, και τα δύο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί στο εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΤΝΑΠ) στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την επεξεργασία εικόνας και βίντεο, αναγνώριση προτύπων, μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (2)

  • C. Chrysouli, N. Vretos, P. Daras, "Affective State Recognition based on Eye Gaze Analysis using Two-Stream Convolutional Networks", IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, MLSP 2018, Sept 17-20, Aalborg, Denmark
  • A. Doulamis, N. Doulamis, C. Ioannidis , C. Chrysouli, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, C. Potsiou, E. K. Stathopoulou, M. Ioannides, "5D Modelling: An Efficient Approach for Creating Spatiotemporal Predictive 3D Maps of Large-Scale Cultural Resources", CIPA 2015, Taipei, Taiwan, 31 August - 4 September 2015.

Επικοινωνία

Κα Χριστίνα Χρυσούλη

Κτίριο B - Γραφείο 1.1
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 118)
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: