Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Χρήστος Παπαδόπουλος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2015)

Ο Παπαδόπουλος Χρήστος αποφοίτησε τον Απρίλιο του 2015 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Έχει συμμετέχει σε ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου και βιβλιοθηκών υπολογιστικής όρασης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν την τεχνητη νοημοσύνη και υπολογιστική όραση, όπως και τις τεχνολογίες διαδικτύου.
Από τον Δεκέμβριο του 2015 εργάζεται ως βοηθός ερευνητή στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Επικοινωνία

Κος Χρήστος Παπαδόπουλος

Κτίριο A - Γραφείο 1.10
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257731
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: