Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Αθηνά-Χαρά Ελευθεριάδου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Δ.Π.Θ. (2017)
  • Μεταπτυχιακό στην Ιατρική Πληροφορική, Α.Π.Θ. (2017-σήμερα)

Η Ελευθεριάδου Αθηνά-Χαρά απέκτησε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τον Ιούλιο του 2017. Από τον Οκτώβρη του 2017 συμμετέχει στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Ιατρική Πληροφορική" του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ από τον Σεπτεμβριο του 2018 εργάζεται ως βοηθός ερευνητή στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την επεξεργασία και ανάλυση πολυμεσικών βιοιατρικών δεδομένων και την μηχανική μάθηση.

Επικοινωνία

Κα Αθηνά-Χαρά Ελευθεριάδου

Κτίριο A - Γραφείο 1.10
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257809
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: