Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αθανάσιος Τρυφερίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ. (2000)
  • MSc. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2006)

Ο Τρυφερίδης Αθανάσιος από τον Οκτώβριο του 2012 εργάζεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ως Ερευνητικός Συνεργάτης. Από το 2002 και για μια δεκαετία διετέλεσε τεχνικός διευθυντής και συμμετείχε στην ομάδας Έρευνας & Ανάπτυξης στην εταιρία MLS Πληροφορική.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνολογίες δυναμικής διαχείρισης Έξυπνων Δικτύων Διανομής στοχεύοντας στην καλύτερη Ενεργειακή Απόδοση. Στην προηγούμενη εργασία του επικεντρώθηκε στην ενσωμάτωση γλωσσολογικών τεχνολογιών (Αναγνώριση και Σύνθεση Φωνής) σε συστήματα αυτόματης πλοήγησης με χρήση GPS, καθώς και σε ανάπτυξη διαδραστικών πολυτροπικών συστήματων διεπαφής με χρήση φυσικής γλώσσας και ευφυών πρακτόρων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (16)

  • P. Giourka, M. Sanders, K. Angelakoglou, D. Pramangioulis, N. Nikolopoulos, D. Rakopoulos, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "The Smart City Business Model Canvas - A Smart City Business Modeling Framework and Practical Tool", Energies 2019, 12, 4798. DOI: https://doi.org/10.3390/en12244798
  • M. Koutli, N. Theologou, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Abnormal Behavior Detection for elderly people living alone leveraging IoT sensors", IEEE BIBE 2019, Athens, Greece, 28-30 October 2019 , DOI: https://doi.org/10.1109/BIBE.2019.00173
  • M. Lazzaro, G. Paterno, J. Landeck, J. Valino, A. Perez-Ortiz, O. Camara, D. G. Fernandez, P. Gkaidatzis, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Smart ICT framework for the intelligent management of different modern energy systems", 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), Genoa, Italy, 2019. DOI: https://doi.org/10.1109/EEEIC.2019.8783709
  • M. Koutli, N. Theologou, A. Tryferidis, D. Tzovaras, A. Kagkini, D. Zandes, K. Karkaletsis, K. Kaggelides, J. A. Miralles, V. Oravec, S. Vanya, "Secure IoT e-Health Applications using VICINITY Framework and GDPR guidelines", 2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS), Santorini Island, Greece, 2019, pp. 263-270. DOI: https://doi.org/10.1109/DCOSS.2019.00064
  • M. Belesioti, E. Sfakianakis, V. Oravec, A. Tryferidis, K. Kaggelides, I. P. Chochliouros, M. Koutli, D. Tzovaras, "Security Challenges in the eHealth Domain: The VICINITY Approach", 2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS), Santorini Island, Greece, 2019, pp. 219-223. DOI: https://doi.org/10.1109/DCOSS.2019.00057

Επικοινωνία

Κος Αθανάσιος Τρυφερίδης

Κτίριο A - Γραφείο 1.9
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257 758
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: