Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αθανάσιος Σαλαμάνης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2013)

Ο κ. Αθανάσιος Σαλαμάνης αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Ιούλιο του 2013. Η διπλωματική του εργασία εκπονήθηκε στην ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Περικλή Μήτκα, με τίτλο “Αναγνώριση και αποσαφήνιση ονοματικών οντοτήτων σε μεγάλα σύνολα εγγράφων”. Από τον Σεπτέμβριο του 2013 εργάζεται ως μηχανικός λογισμικού για ερευνητικούς σκοπούς στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ). Από τον Οκτώβριο του 2016 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Γεώργιο Γραββάνη. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνικές εφαρμοσμένης μηχανικής μάθησης, υπολογιστική υψηλής απόδοσης και αναλυτική μεγάλου όγκου δεδομένων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (6)

  • I. Kalamaras, A. Zamihos, G. Margaritis, A. Drosou, D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "An interactive Visual Analytics Platform for smart Intelligent Transportation Systems management", SI: IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., accepted for publication, doi: 10.1109/TITS.2017.2727143.
  • A. Salamanis, A. Drosou, D. Michalopoulos, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Probabilistic Framework for the Reliability Assessment of Crowd Sourcing Urban Traffic Reports", 6th European Transport Research Conference – Moving Forward: Innovative Solutions for Tomorrow’s Mobility (TRA), pp 1-10, 2016.
  • A. Salamanis, D. Kehagias, C.K. Filelis-Papadopoulos, D. Tzovaras, G.A. Gravvanis, "Managing Spatial Graph Dependencies in Large Volumes of Traffic Data for Travel-Time Prediction", in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (accepted for publication), doi: 10.1109/TITS.2015.2488593
  • A. Salamanis, P. Meladianos, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Evaluating the Effect of Time Series Segmentation on STARIMA-based Traffic Prediction model", In Proceedings of the 18th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2015), Canary Islands, Spain, September 15-18, 2015.
  • D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "Speed Pattern Recognition Technique for Short–Term Traffic Forecasting based on Traffic Dynamics", IET Intelligent Transport Systems, Vol. 9, No. 6, pp.646-653, 2015.

Επικοινωνία

Κος Αθανάσιος Σαλαμάνης

Κτίριο A - Γραφείο 0.1
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 257 (788)
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: