Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αθανάσιος Σαλαμάνης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2013)

Κυριότερα ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δομημένος Προγραμματισμός,Προγραμματιστικές Τεχνικές,Τεχνολογία Λογισμικού,Μηχανική Μάθηση,Αναγνώριση Προτύπων,Σημασιολογικός Ιστός,Υπολογιστική Γλωσσολογία
Διπλωματική Εργασία:
Αναγνώριση και αποφασήνιση ονοματικών οντοτήτων σε μεγάλα σύνολα εγγράφων.
Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στην ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού (ISSEL) υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ.Περικλή Α. Μήτκα.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (6)

  • I. Kalamaras, A. Zamihos, G. Margaritis, A. Drosou, D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "An interactive Visual Analytics Platform for smart Intelligent Transportation Systems management", SI: IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., accepted for publication, doi: 10.1109/TITS.2017.2727143.
  • A. Salamanis, A. Drosou, D. Michalopoulos, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Probabilistic Framework for the Reliability Assessment of Crowd Sourcing Urban Traffic Reports", 6th European Transport Research Conference – Moving Forward: Innovative Solutions for Tomorrow’s Mobility (TRA), pp 1-10, 2016.
  • A. Salamanis, D. Kehagias, C.K. Filelis-Papadopoulos, D. Tzovaras, G.A. Gravvanis, "Managing Spatial Graph Dependencies in Large Volumes of Traffic Data for Travel-Time Prediction", in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (accepted for publication), doi: 10.1109/TITS.2015.2488593
  • A. Salamanis, P. Meladianos, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Evaluating the Effect of Time Series Segmentation on STARIMA-based Traffic Prediction model", In Proceedings of the 18th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2015), Canary Islands, Spain, September 15-18, 2015.
  • D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "Speed Pattern Recognition Technique for Short–Term Traffic Forecasting based on Traffic Dynamics", IET Intelligent Transport Systems, Vol. 9, No. 6, pp.646-653, 2015.

Επικοινωνία

Κος Αθανάσιος Σαλαμάνης

Κτίριο A - Γραφείο 0.1
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 257 (788)
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: