Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Αρσινόη-Ειρήνη Ρίζου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2015)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2019)

Η Ρίζου Αρσινόη Ειρήνη είναι απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2015) καθώς και του Μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2019) με κατεύθυνση "Επιστημονικοί Υπολογισμοί". Από τον Ιούλιο του 2019, εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) παράρτημα Ιωαννίνων.

Επικοινωνία

Κα Αρσινόη-Ειρήνη Ρίζου

Κτίριο A - Γραφείο 1.3
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: -
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: