Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αριστείδης Παπαδόπουλος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Φυσικής Ε.Κ.Π.Α. (1999)
  • Μεταπτυχιακό Φυσικής, University of Florida, Gainesville, USA, (2001)
  • Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Delft University of Technology, Delft, Netherlands, (2003)
  • Διδακτορικό, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π., (2009)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός, Επεξεργασία Σήματος, Μηχανική Μάθηση, με Εφαρμογές σε Ανίχνευση Ατόμων από Κύματα Ραδιοσυχνοτήτων.

Επικοινωνία

Κος Αριστείδης Παπαδόπουλος

Κτίριο A
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2111069580
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: