Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Απόστολος Τσολάκης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Α.Π.Θ. (2011)
  • Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ (από 10/2012)

Ο Τσολάκης Απόστολος είναι διπλωματούχος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ. Από τον Οκτώβριο του 2012 είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ.
Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα συνοψίζονται στα παρακάτω: Υπολογιστική Όραση, Εικονική Πραγματικότητα, Βιοτεχνολογία, Νανοτεχνολογία και Νανοεπιστήμες.
Ο Απόστολος από το Μάιο του 2013 εργάζεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (23)

  • C. Timplalexis, N. Bezas, A. Bintoudi, L. Zyglakis, V. Pavlopoulos, A. Tsolakis, S. Krinidis, D. Tzovaras, "A hybrid physical/statistical day-ahead direct PV forecasting engine", 12th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2020), Paphos, Cyprus, Nov. 2020
  • S. Al-Agtash, M. Al-Hashem, M. Batarseh, A. Bintoudi, A. Tsolakis, D. Tzovaras, J. Martinez-Ramos, A. Onen, B. Azzopardi, L. Hadjidemetriou, L. Zacharia, N. Martensen, M. Khiat, "Microgrid Environmental Impact", 2020 6th IEEE International Energy Conference (ENERGYcon 2020), Gammarth, Tunisia (accepted)
  • D. Casado-Mansilla, A. Tsolakis, C.E. Borges, O. Kamara-Esteban, S. Krinidis, J.M. Avila, D. Tzovaras, D. Lopez-de-Ipina, "Socio-Economic Effect on ICT-Based Persuasive Interventions Towards Energy Efficiency in Tertiary Buildings", Energies, vol. 13, pp. 1700, 2020. DOI: 10.3390/en13071700.
  • A. Bintoudi, L. Zyglakis, A. Tsolakis, D. Ioannidis, L. Hadjidemetriou, L. Zacharia, N. Αl-Mutlaq, M. Al-Hashem, S. Al-Agtash, E. Kyriakides, C. Demoulias, D. Tzovaras, "Hybrid multi-agent-based adaptive control scheme for AC microgrids with increased fault-tolerance needs", (2019) IET Renewable Power Generation, 14(1), 13-26., DOI: 10.1049/iet-rpg.2019.0468
  • A. Charalambous, L. Hadjidemetriou, L. Zacharia, A. Bintoudi, A. Tsolakis, D. Tzovaras, E. Kyriakides, "Phase Balancing and Reactive Power Support Services for Microgrids", (2019) Applied Sciences, 9(23), 5067, DOI: https://doi.org/10.3390/app9235067

Επικοινωνία

Κος Απόστολος Τσολάκης

Κτίριο A - Γραφείο 1.3
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257792
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: