Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Απόστολος Αξενόπουλος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Α.Π.Θ. (2003)
  • MSc, Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Α.Π.Θ. (2008)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2014)

Ο Απόστολος Αξενόπουλος από το Νοέμβριο του 2003 εργάζεται ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), όπου έχει συμμετάσχει σε πάνω από 10 ερευνητικά έργα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν επεξεργασία, αναζήτηση και ανάκτηση 3Δ αντικειμένων με βάση το περιεχόμενο, βιοπληροφορική, εφαρμογές πολυμέσων και τεχνολογίες διαδικτυακών εφαρμογών. Έχει συγγράψει πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, κεφάλαια βιβλίων και διεθνή συνέδρια, και είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Επίσης, είναι Member IEEE.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (44)

  • G.T. Papadopoulos, A. Axenopoulos, D. Giakoumis, I. Kostavelis, A. Papadimitriou, S. Sillaurren, L. Bastida, O. S. Oguz, D. Wollherr, E. Garnics, V. Vouloutsi, P. Verschure, D. Tzovaras, P. Daras, "A hybrid human-robot collaborative environment for recycling electrical and electronic equipment", 5th IEEE Int. Conf. on Internet of People (IoP 2019), 19-23 August, Leicester, UK (accepted).
  • Κ. Zafeirouli, Α. Dimou, A. Axenopoulos, P. Daras, "Efficient, Lightweight, Coordinate-Based Network for Image Super Resolution", 25th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/IEEE ITMC 2019), Sophia Antipolis Innovation Park, France, 17-19 June 2019.
  • F. Langenfeld, A. Axenopoulos, H. Benhabiles, P. Daras, A. Giachetti, X. Han, K. Hammoudi, D. Kihara, T. M. Lai, H. Liu, M. Melkemi, S. K. Mylonas, G. Terashi, Y. Wang, F. Windal, M. Montess, "SHREC’19 Protein Shape Retrieval Contest", 12th Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 5-6 May 2019, Genova, Italy.
  • A. Axenopoulos, V. Eiselein, A. Penta, E. Koblents, E. La Mattina, P. Daras, T. Semertzidis, M. Lazaridis, A. Dimou, T. Senst, J. Amores, F. Alvarez, L. Kondrad, G. Vella, A. Randazzo, P. Pomo, "A framework for large-scale analysis of video 'in the Wild' to assist digital forensic examination", in IEEE Security & Privacy, Vol. 17 , Issue 1 , Jan.-Feb. 2019, pp. 23-33.
  • N. Bastas, T. Semertzidis, A. Axenopoulos, P. Daras, "evolve2vec: Learning Network Representations Using Temporal Unfolding", In: Kompatsiaris I., Huet B., Mezaris V., Gurrin C., Cheng WH., Vrochidis S. (eds) MultiMedia Modeling. MMM 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11295. Springer, Cham, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-05710-7_37

Επικοινωνία

Δρ. Απόστολος Αξενόπουλος

Κτίριο A - Γραφείο 2.5
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257801
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: