Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Ανδρέας-Αλέξανδρος Βασιλάκης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Προπτυχιακό Δίπλωμα Τμήματος Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων (2006)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Τμήματος Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων (2008)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων (2014)

Ο Ανδρέας-Αλέξανδρος Βασιλάκης είναι Πτυχιούχος καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμας Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Από τον Φεβρουάριο του 2016 εργάζεται ως μεταπτυχιακός ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης..
Η έρευνά του επικεντρώνεται σε προβλήματα επαυξημένης πραγματικότητας, κινηματικής χαρακτήρων και υπολογισμού φωτισμού σε πραγματικό χρόνο.

Επικοινωνία

Δρ. Ανδρέας-Αλέξανδρος Βασιλάκης

Κτίριο A
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 211 1069597
Fax: +30 2310 474128
Email:
Url: http://www.iti.gr/~abasilak/

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: