Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αναστάσιος Μαρωνίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μαθηματικών Α.Π.Θ. (2008)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πληροφορικής στα Ψηφιακά Μέσα Α.Π.Θ. (2010)

Ο Αναστάσιος Μαρωνίδης έλαβε το πτυχίο του Μαθηματικού (2008) και το μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Ψηφιακά Μέσα του τμήματος της Πληροφορικής (2010) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Από το 2010 έως το 2013 συμμετείχε ως ερευνητικός συνεργάτης σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στο εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφορίας του Α.Π.Θ. και στο τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας, η αναγνώριση προτύπων, η μηχανική μάθηση και η τεχνητή όραση.

Επικοινωνία

Κος Αναστάσιος Μαρωνίδης

Κτίριο A - Γραφείο 1.4
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257793
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: