Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Αναστάσιος Καρακώστας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • -Δίπλωμα Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2003)
  • -Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2010)

Ο Αναστάσιος Καρακώστας εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
Είναι πτυχιούχος και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Τμ. Πληροφορικής της Σχολής θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα στη Συνεργατική Μάθηση.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως τα πεδία: συνεργατική μάθηση, προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα, υβριδική μάθηση, εφαρμογές γνωστικής ενίσχυσης σε Ιατρικά περιβάλλοντα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (1)

  • M. Tsolaki, S. Zygouris, I. Lazarou, I. Kompatsiaris, L. Chatzileontiadis, K. Votis, D. Tzovaras, A. Karakostas, C. Karagkiozi, T. Dimitriou, T. Tsiatsios, S. Dimitriadis, I. Tarnanas, D. Dranidis, P. Bamidis, "Our experience with informative and communication technologies (ICT) in dementia", Hell. J. Nucl. Med., vol. 18 Suppl 1, pp. 131–139, 2015

Επικοινωνία

Δρ. Αναστάσιος Καρακώστας

Κτίριο A - Γραφείο 0.8
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257727
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: