Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Αναστασία Ιωαννίδου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2010)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ψηφιακά Μέσα, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ (2013)

Αποφοίτησα από το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2010. Η πτυχιακή μου εργασία είχε θέμα τη μελέτη και υλοποίηση μεθόδων στεγανογραφίας σε εικόνες. Το 2013 έλαβα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από το τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ (κατεύθυνση: Ψηφιακά Μέσα). Η διπλωματική μου εργασία περιελάμβανε τη μελέτη τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης στην ταξινόμηση εικόνων. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της μηχανικής μάθησης, της ανάκτησης πολυμεσικών δεδομένων και της επεξεργασίας & ανάλυσης εικόνας και βίντεο.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (5)

  • A. Moumtzidou, T. Mironidis, F. Markatopoulou, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, D. Galanopoulos, A. Ioannidou, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE in VBS 2017", Proc. 23rd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'17), Reykjavik, Iceland, Jan. 2017.
  • A. Ioannidou, E. Apostolidis, C. Collyda, V. Mezaris, "A web-based tool for fast instance-level labeling of videos and the creation of spatiotemporal media fragments", Multimedia Tools and Applications, vol. 76, no. 2, pp. 1735-1774, January 2017. DOI: 10.1007/s11042-015-3125-0.
  • F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, T. Mironidis, V. Kaltsa, A. Ioannidou, S. Symeonidis, K. Avgerinakis, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation in TRECVID 2016", Proc. TRECVID 2016 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2016.
  • A. Moumtzidou, T. Mironidis, E. Apostolidis, F. Markatopoulou, A. Ioannidou, I. Gialampoukidis, K. Avgerinakis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE: A Multimodal Interactive Search Engine for Video Browsing and Retrieval", Proc. Video Browser Showdown (VBS) at the 22nd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'16), Miami, FL, USA, Jan. 2016.
  • F. Markatopoulou, A. Ioannidou, C. Tzelepis, T. Mironidis, D. Galanopoulos, S. Arestis-Chartampilas, N. Pittaras, K. Avgerinakis, N. Gkalelis, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2015", Proc. TRECVID 2015 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2015.

Επικοινωνία

Κα Αναστασία Ιωαννίδου

Κτίριο A - Γραφείο 0.7
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257742
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: