Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Αλεξία Μπριασούλη

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • MSc, Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων & Επικοινωνιών: Θεωρία, Υλοποιήσεις, Εφαρμογές, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • PhD, Electrical & Computer Engineering, University of Illinois at Urbana Champaign

Η Αλεξία Μπριασούλη έχει εργαστεί ως ερευνητικός συνεργάτης το 2000-2001 και από το 2006 εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Παράλληλα, διδάσκει στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την επεξεργασία βίντεο και εικόνας με εφαρμογές στον σημασιολογικό ιστό, σε εφαρμογές αναγνώρισης και παρακολούθησης κα, με μεθόδους ανίχνευσης και εκτίμησης, στατιστική επεξεργασία σημάτων και ψηφιακή επεργασία σημάτων.

Επικοινωνία

Δρ. Αλεξία Μπριασούλη

Κτίριο A - Γραφείο 1.4
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257769
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: