Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αλέξανδρος Παπαχρήστου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2012)

Ο Αλέξανδρος Παπαχρήστου έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από την πολυτεχνική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2012.
Eργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) από τον Ιούλιο του 2015.
Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν : 3-Δ Ανακατασκευή, Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας και Βίντεο, Αναγνώριση Προτύπων και Τεχνητή Όραση (Computer Vision).

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (4)

Επικοινωνία

Κος Αλέξανδρος Παπαχρήστου

Κτίριο B - Γραφείο 0.4
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 148)
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: