Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αδάμ Σιμιτός

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2009)
  • MSc "Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων", Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2011)
  • MSc "Mobile and Web Computing", Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (2017)

Ο Αδάμ Σιμιτός σπούδασε Πληροφορική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Εργάστηκε ως junior PL/SQL developer στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης και από το 2017 εργάζεται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ως Java developer.

Επικοινωνία

Κος Αδάμ Σιμιτός

Κτίριο A - Γραφείο 01
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257764
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: