Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αχιλλέας Πασιάς

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2018)

Ο Πασιάς Αχιλλέας έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Α.Π.Θ) τον Απρίλιο του 2018 και εργάζεται στο ΙΠΤΗΛ ως βοηθός έρευνας από τον Ιούλιο του 2018. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν βαθιά μηχανική μάθηση, generative models και αναγνώριση προτύπων.

Επικοινωνία

Κος Αχιλλέας Πασιάς

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Τηλ.: +30 2311 257763
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: