Καθ. Χαράλαμπος Δημούλας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΠΘ, 1997.
  • Διδακτορικό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ΑΠΘ, “Τεχνικές επεξεργασίας και διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου στη μελέτη βιοακουστικών φαινομένων”, Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων, 2006.
  • Μεταδιδακτορική έρευνα (υποτροφία ΕΛΚΕ ΑΠΘ), Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ, “Προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας και διαχείρισης οπτικο-ακουστικού περιεχομένου: εφαρμογή στη ραδιοτηλεοπτική παραγωγή και τα νέα επικοινωνιακά μέσα”, 2008.

Ο Δρ. Δημούλας Χαράλαμπος απέκτησε Δίπλωμα (1997) και Διδακτορικό Δίπλωμα (2006) από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ (ΤΗΜΜΥ), με μεταδιδακτορική έρευνα (2008) στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ (ΤΔΜΜΕ). Η έρευνα αφορούσε ζητήματα ευφυούς επεξεργασίας και διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου πολλαπλών καναλιών και για παρατεταμένο χρόνο παρακολούθησης. Σήμερα υπηρετεί ως Καθηγητής Τεχνολογίας των Μέσων στο ΤΔΜΜΕ, όντας διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών ΜΜΕ (από τον Ιούλιο του 2022) και Γενικός Γραμματέας του ΕΛ.ΙΝ.Α. (από τον Νοέμβριο του 2020). Την περίοδο 2013-15 μετείχε στους μέντορες της ερευνητικής ρομποτικής ομάδας PANDORA robotics (pandora.ee.auth.gr) ως επικεφαλής του οπτικοακουστικού τομέα (ΤΗΜΜΥ/ΑΠΘ).
Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνολογίες των μέσων, επεξεργασία σήματος (ήχος-εικόνα-βίντεο), ευφυή συστήματα, σημασιολογική ανάλυση, διαχείριση και επαλήθευση ψηφιακού περιεχομένου κ.ά.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (1)

  • A. Emvoliadis, N. Vryzas, M. Stamatiadou, L. Vrysis, C. Dimoulas, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Robust Deep Learning-Based System for Environmental Audio Compression & Classification.", Audio Engineering Society Convention (AES Europe 2023), Helsinki. https://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=22105
Επικοινωνία
Καθ. Χαράλαμπος Δημούλας

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Τηλ.: +30 2310 994245
Email: dimoulas@iti.gr
Url: http://users.auth.gr/babis/

Μετάβαση στο περιεχόμενο