Κος Νικόλαος Φουτάκης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ (2020)
Ο Νίκος Φουτάκης έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών τον Δεκέμβριο του 2020 από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Διπλωματική του εργασία είχε τίτλο "Διερεύνηση νομοθετικού πλαισίου και κοινωνικής και οικονομικής ωφέλειας των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ευρώπη". Από τον Μάιο του 2021 εργάζεται ως Βοηθός Έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Επικοινωνία
Κος Νικόλαος Φουτάκης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: nikofou@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο