Κος Δημήτριος Τσαλιγόπουλος

Βοηθός Έρευνας

 • Πτυχίο Πληροφορικής Α.Π.Θ. (2022)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Εξόρυξη Δεδομένων, Ανάλυση Δεδομένων, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων

Professional Experience:

 1. Ειδικός Δικτύων και Η/Υ, XII Μ/Κ ΜΠ, 11/2022 – 05/2023
  • Διαχείριση και συντήρηση, έλεγχος και παρακολούθηση των εργασιών του δικτύου και των υποδομών του τοπικού δικτύου της Μεραρχίας (Windows Server 2016 σε περιβάλλον VSphere ESXi). Τεχνική υποστήριξη στα πληροφοριακά συστήματα του Στρατηγείου της Μεραρχίας και του τοπικού  δικτύου. Οργάνωση και διοίκηση του έφεδρου προσωπικού της μονάδας. Καθοδήγηση και εκπαίδευση του νέου προσωπικού της μονάδας, προκειμένου να προσαρμοστεί και να προσφέρει τα μέγιστα σε αυτήν, αλλά και του νέου προσωπικού του γραφείου σε θέματα πληροφορικής.
 2. Full-Stack Developer, Dataverse Ltd., Thessaloniki, Greece 05/2022 – 07/2022
  • Συνεισφορά στην ανάπτυξη του “oncoEHR”, του πρώτου συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών Υγείας για τους ογκολόγους στην Ελλάδα; Πρότεινα και ανέπτυξα ενδεικτικούς συγκεντρωτικούς δείκτες για την περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής. Σχεδιασμός της ιστοσελίδας του “oncoEHR” χρησιμοποιώντας το WordPress και τα πρόσθετά του, μαζί με προσαρμοσμένες επεξεργασίες CSS και HTML.
 3. IT Manager, ROI Social Cooperative, Thessaloniki, Greece 11/2016, 11/2021
  • Συνέβαλα στη υλοποίηση του μεγαλύτερου ετήσιου συνεδρίου μαθητών της μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (700 συμμετέχοντες/έτος). Επίλυσα θέματα συνδεσιμότητας εν ώρα πραγματοποίησης των ημερών του συνεδρίου. Συμμετείχα στην ψηφιοποίηση περισσότερων από 3500 αιτήσεων. Έγραψα σενάρια Python για την πραγματοποίηση στατιστικής ανάλυσης και χρησιμοποίησα κανονικές εκφράσεις για το φόρτωμα όλων των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των συμμετεχόντων.

Project Experience:

 1. Α.Π.Θ., Μάθημα Επιλογής “Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων”
  • Σχεδίασμός ενός R* Δέντρου σε Java. Υλοποιήθηκαν n-διαστάσεις, έξυπνη διαχείριση μνήμης και κατανομή μεγέθους, καθώς και βασικές λειτουργίες δομής δεδομένων δέντρου. Συλλογή και επεξεργασία 17000 γεωχωρικών δεδομένων που αντιστοιχούν σε πραγματικές τοποθεσίες.
 2. Α.Π.Θ., Μάθημα Επιλογής “Information Retrieval”
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη βασικής μηχανής αναζήτησης σε Python. Δημιουργία web crawler, indexer, και query processor. Υλοποιήθηκε “crawling” περισσότερων από 200 URLs, διαχείριση πάνω από 5000 γραμμές δεδομένων. Λειτουργία multi-threaded και scraping HTML. Χρήση μετρικών TF-IDF και cosine similarity για την εξαγωγή πληροφοριών.
Επικοινωνία
Κος Δημήτριος Τσαλιγόπουλος

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: dtsaligo@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο