Κος Σωτήριος Μουδούρης Γιούνης

Βοηθός Έρευνας

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα Systems & Synthetic Biology (2019)
  • Δίπλωμα Βιολόγου Α.Π.Θ. (2017)

Έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα το 2019 στην συστημική και συνθετική βιολογία. Ασχολήθηκε πρωτίστως με κατασκευή και ανάλυση μοντέλων πρόβλεψης όσον αφορά βιολογικά συστήματα. Επιπρόσθετα έχει δυνατό υπόβαθρο στην βιοπληροφορική και ανάλυση βιολογικών δεδομένων. Εμβάθυνε στο προγραμματιστικό και αλγοριθμικό κομμάτι και συνδυάζει τις βιολογικές με τις υπολογιστικές γνώσεις για να γεφυρώσει το κενό της πληθώρας δεδομένων με την ουσιαστική αξιοποίησή τους.
Ξεκίνησε να εργάζεται στο ΙΠΤΗΛ τον Ιανουάριο 2023 στην ερευνητική ομάδα του Α. Δρόσου όπου ασχολείται με μοντελοποίηση και νευρωνικά δίκτυα.

Επικοινωνία
Κος Σωτήριος Μουδούρης Γιούνης
Κτήριο Α

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: smoudour@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο