Κος Στέφανος Παπαδάμ

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ. (2021)

Ο Στέφανος Παπαδάμ απέκτησε το δίπωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Α.Π.Θ τον Σεπτέμβριο του 2021. Εκπόνησε τη διπλωματική του εργασία στο εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών πάνω στα αυτόνομα οχήματα. Από τον Οκτώβριο του 2022 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, τη ρομποτικής και των αυτόνομων οχημάτων.

Επικοινωνία
Κος Στέφανος Παπαδάμ
Κτήριο Α

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: sgpapadam@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο