Κα Σοφία Παπαδοπούλου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Γεωλογίας, Α.Π.Θ. (2018)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής και παράκτιων περιοχών, Α.Π.Θ. (2022)

Η Σοφία Παπαδοπούλου αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις σπουδές της με την ολοκλήρωση του διατμηματικού μεταπτυχιακού «Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής και παράκτιων περιοχών» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει άριστη γνώση αγγλικών.
Από τον Μάρτιο του 2022 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Τηλεπισκόπηση και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση αλλά και για τη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών και Φυσικών Πόρων.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (2)

  • L. Alagialoglou, I. Manakos, S. Papadopoulou, R. Chadoulis, A. Kita, "Mapping underwater aquatic vegetation using foundation models with air- and space-borne images: the case of Polyphytos Lake.", Remote Sensing, Special Issue: Remote Sensing and Artificial Intelligence in Inland Waters. 2023. DOI: 10.3390/rs15164001
  • A. Kita, I. Manakos, S. Papadopoulou, I. Lioumbas, L. Alagialoglou, M. Katsiapi, A. Christodoulou, "Land–Water Transition Zone Monitoring in Support of Drinking Water Production.", Water MDPI. 2023. DOI: 10.3390/w15142596
Επικοινωνία
Κα Σοφία Παπαδοπούλου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: sofiapapadop@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο