Κος Ζήσης Σακελλαρίου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Δ.Π.Θ. (2019)

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ με βαθμό πτυχίου 8.24 ακι διπλωματική εργασία στα νευρωνικά δίκτυα και την επεξεργασία εικόνας

Επικοινωνία
Κος Ζήσης Σακελλαρίου
Κτήριο Α

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: zsakellariou@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο