Κος Αχιλλέας Πασιάς

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2018)
Ο Πασιάς Αχιλλέας έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Α.Π.Θ) τον Απρίλιο του 2018 και εργάζεται στο ΙΠΤΗΛ ως βοηθός έρευνας από τον Ιούλιο του 2018. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν βαθιά μηχανική μάθηση, generative models και αναγνώριση προτύπων.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (5)

  • A. Pasias, T. Kotsiopoulos, G. Lazaridis, A. Drosou, D. Tzovaras, P. Sarigiannidis, "Cyber-Resilience Enhancement Framework in Smart Grids.", In: Haes Alhelou, H., Hatziargyriou, N., Dong, Z.Y. (eds) Power Systems Cybersecurity. Power Systems. Springer, Cham.(2023). https://doi.org/10.1007/978-3-031-20360-2_15
  • P. Radoglou-Grammatikis, P. Sarigiannidis, C. Dalamagkas, Y. Spyridis, T. Lagkas, G. Efstathopoulos, A. Sesis, I. Pavon, R. Burgos, R. Diaz, A. Sarigiannidis, D. Papamartzivanos, S. Menesidou, G. Ledakis, A. Pasias, A. Kotsiopoulos, A. Drosou, A. Arce, "SDN-Based Resilient Smart Grid: The SDN-microSENSE Architecture", Digital. 2021; 1(4):173-187, https://doi.org/10.3390/digital1040013
  • A. Pasias, A. Schoinas, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Scalable Multi-Agent System for Black Start Restoration in Low Voltage Microgrids", IEEE CSR Workshop on Electrical Power & Energy Systems Security, Privacy & Resilience, 2021, https://doi.org/10.1109/WorldS451998.2021.9514028
  • A. Pasias, A. Kotsiopoulos, G. Lazaridis, A. Drosou, D. Tzovaras, P. Sarigiannidis, "Enabling Cyberattack Mitigation Techniques in a Software Defined Network", IEEE CSR Workshop on Electrical Power & Energy Systems Security, Privacy & Resilience, 2021, https://doi.org/10.1109/CSR51186.2021.9527932
  • A. Pasias, T. Vafeiadis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Forecasting bath and metal height features in electrolysis process", International Workshop on IoT Applications and Industry 4.0, Santorini Island, Greece, 29-31 May 2019.
Επικοινωνία
Κος Αχιλλέας Πασιάς
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257763
Email: pasiasach@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο