Κα Χρυσούλα Οικονόμου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Π.Θ. (2018)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα "Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων", Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ (2020)

Η Χρύσα Οικονόμου είναι απόφοιτη του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (Δεκέμβριος 2018).Το Νοέμβριο του 2019 παρουσίασε τη διπλωματική της με τίτλο “Intrusion Detection Using Machine Learning” στο IEEE Symposium on Communications and Vehicular Technology (IEEE SCVT), στο Noordijk.της Ολλανδιας, και το Σεπτέμβριο 2020 ολοκλήρωσε το ΠΜΣ “Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων” του τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ.
Έχει εργαστεί σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΑΠΘ από τον Απρίλιο του 2019 ως τον Μάιο του 2020, όπου αποτέλεσε μέλος της ομάδας υπεύθυνης για το σχεδιασμό και τη παραμετροποίηση ενός ΙΟΤ δικτυακού υποσυστήματος. Επίσης από το Δεκέμβριο του 2019 ως και τον Οκτώβριο του 2020 εργαζόταν ση Deloitte ως Cyber Security Consultant .Από το Νοέμβριο του 2020 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (2)

  • C. Oikonomou, I. Iliopoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Multi-Class Intrusion Detection System Based on Continual Learning.", 2023 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR), Venice, Italy, 2023, pp. 86-91, doi: 10.1109/CSR57506.2023.10224974
  • C. Oikonomou, C. Kouzinopoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "An Encryption Scheme using Dynamic Keys and Stream Ciphers for Embedded Devices", . In 2022 11th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) (pp. 1-4). IEEE, June 2022.
Επικοινωνία
Κα Χρυσούλα Οικονόμου
Κτήριο Γ (Γκάνας)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: chrisaoikon@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο