Κος Δημήτριος Μυλωνάς

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2020)

Ο Δημήτριος Μυλωνάς είναι κάτοχος προπτυχιακού διπλώματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Σεπτέμβριο του 2020. Ξεκίνησε να εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ τον Μάρτιο του 2021.

Επικοινωνία
Κος Δημήτριος Μυλωνάς

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: dimitris_mylonas@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο