Κος Ευστάθιος Μποζίκας

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ (2020)

Ο Μποζίκας Ευστάθιος έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 2020, όπου εκπόνησε τη διπλωματική εργασία με τίτλο: «Αναγνώριση Εκφράσεων Προσώπου με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης».
Η εμπειρία του περιλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογών σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού καθώς και το σχεδιασμό νευρωνικών δικτύων για εφαρμογές πρόβλεψης ή μηχανικής όρασης. Επιπλέον, έχει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής και ενισχυμένης πραγματικότητας.
Ο Στάθης εργάζεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) από τον Ιούνιο του 2020.

Επικοινωνία
Κος Ευστάθιος Μποζίκας
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο 1.2

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: sbozikas@iti.gr
Url: https://www.linkedin.com/in/bozikasefstathios/

Μετάβαση στο περιεχόμενο