Κα Μαρία Μπαντή

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (2017)
  • MSc. στην Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2019)
Η Μαρία Μπαντή αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2017. Το Φεβρουάριο του 2019 έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην ‘Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη’ με κατεύθυνση την ‘Τεχνολογία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων’ από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής και καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας. Εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) από το Νοέμβριο του 2020. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο πεδίο της Τηλεπισκόπησης και των Εφαρμογών της για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση της Γης.
Επικοινωνία
Κα Μαρία Μπαντή
Κτήριο Α - Γραφείο 2.12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257711
Fax: +30 2310 474128
Email: mbanti@iti.gr
Url: http://eos.iti.gr/team.php

Μετάβαση στο περιεχόμενο