Κα Κωνσταντίνα Θώμου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ. (2022)

Διπλωματική εργασία με θέμα:
Συσταδοποίηση Φορτίων Οικιακών Συσκευών βάση των Λειτουργικών Χαρακτηριστικών τους (Residential load clustering based on the load operational characteristics).
Προϋπηρεσία
Πρακτική Άσκηση Ιούλιος –Οκτώβριος 2021 στον φορέα METKA EGN LTD.
Σεμινάρια –Φοιτητικές ομάδες
2018-2019 Aristotle Space & Aeronautics Team (ASAT) : Έρευνα για την ανάπτυξη του ενεργειακού συστήματος μικροδορυφόρου (CubeSat).
2019-2020 EESTEC Thessaloniki.
2019 Παρακολούθηση πενταήμερου προγράμματος στην Μαδρίτη με θέμα το Machine learning που είχε διοργανωθεί από την ομάδα EESTEC LC Madrid.
2021 Παρακολούθηση του 12ου ΣΦΗΜΜΥ.
2018 Εθελοντική Εργασία σε δραστηριότητα, στα πλαίσια του ΑΠΘ την Κυριακή και ΑΠΘ στην Πόλη.
Γνώσεις σε προγράμματα Η/Υ
AutoCAD
Microsoft Office
PVsyst
MATLAB
Γλώσσες προγραμματισμού
Python.
C, C++.
Ξένες γλώσσες
Πολύ καλήγνώση Αγγλικών ΕπίπεδοC2 (Michigan Certificate of Proficiency in English,2019).

Επικοινωνία
Κα Κωνσταντίνα Θώμου
Κτήριο Β - Γραφείο 12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (129)
Fax: +30 2310 464164
Email: kontho@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο