Κος Χαράλαμπος Κοψαχείλης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (κατεύθυνση Ηλεκτρονικής και υπολογιστών) Α.Π.Θ. (2019)

Διπλωματική εργασία: “FPGA-MIPS Simulator: Υλοποίηση πάνω σε αναδιαμορφώσιμο υλικό FPGA ενός προσομοιωτή του επεξεργαστή MIPS”
Για τις ανάγκες της διπλωματικής μου εργασίας κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου υλοποιήθηκαν τα εξής:
Υλοποίηση προσομοιωτή του επεξεργαστή MIPS σε περιβάλλον Simulink / Matlab
Αυτόματη παραγωγή κώδικα (VHDL) και μεταφορά του προσωμοιτή σε υλικό FPGA
Υλοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων για τη χρήση του προσομοιωτή
Λειτουργία του προσομοιωτή με πραγματικά προγράμματα υλοποιημένα σε C & Assembly
Γενικές προγραμματιστικές γνώσεις περιλλαμβάνουν (σε σειρά φθίνουσας οικειότητας : C++, C, Cuda, Python, Assembly, Javascript, Rust, HTML, Css.
Γνώσεις μικροεπεξεργαστών: Arduino, AVR, AtMega16, MIPS
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα:
Μικροεπεξεργαστές, βελτιστοποίηση απόδοσης προγραμμάτων, Computer Vision, παραλληλοποίηση αλγορίθμων
Γλώσσες:
Πέρα από την μητρική μου γλώσσα (Ελληνικά), έχω γνώσεις από:
Αγγλικά
Γερμανικά
Ισπανικά

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (2)

  • C. Kopsacheilis, P. Charalampous, I. Kostavelis, D. Tzovaras, "In Situ Visual Quality Control in 3D Printing", In: 11th International Conference on Information Visualization Theory and Applications, SCITEPRESS, Malta, 2020.
  • P. Charalampous, I. Kostavelis, C. Kopsacheilis, D. Tzovaras, "Vision-based real-time monitoring of extrusion additive manufacturing processes for automatic manufacturing error detection", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer, 2021.
Επικοινωνία
Κος Χαράλαμπος Κοψαχείλης
Κτήριο Β - Γραφείο 1.2

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (129)
Fax: +30 2310 464164
Email: charkops@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο