Δρ. Χαράλαμπος Κουζινόπουλος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Μηχανικος Πληροφορικής, ΑΤΕΙ Σερρών (2005)
  • MSc Data Communication Systems, Brunel University (2007)
  • PhD Parallel and distributed implementations of multiple- and two dimensional pattern matching algorithms, University of Macedonia (2014)
O Δρ. Χ. Κουζινόπουλος εργάζεται από τον Ιούλιο του 2018 στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων, την Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, την Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία, την Πληροφορική σε τομείς Φυσικής Υψηλής Ενέργειας, τα Μεγάλα Δεδομένα και την Βιοπληροφορική. Έχει συμμετέχει σε περισσότερα από 6 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα. Επί του παρόντος είναι υπεύθυνος του έργου AMANDA, το οποίο έχει σαν σκοπό την έρευνα της αυτονομίας (σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, ενέργειας και επιμήκυνσης του χρόνου ζωής) και της μικρογραφικής προσαρμογής (με την εφαρμογή παρεμβάσεων σε επίπεδο αρχιτεκτονικής) στο πεδίο των Ηλεκτρονικών Έξυπνων Συστημάτων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 90 επιστημονικά του άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, έχει 3 κεφάλαια βιβλίων και 16 πρωτότυπες εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι κριτής στα επιστημονικά περιοδικά Journal on IEEE Transactions on Industry Applications και IEEE Industry Applications Magazine ενώ έχει διατελέσει chair στο επιστημονικό συνέδριο 2018 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications. Από το 2019 διδάσκει στο τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα μαθήματα της Πολυπλοκότητας Αλγορίθμων, των Κατανεμημένων και Διαδικτυακών Συστημάτων καθώς και της Θεωρίας και Αλγορίθμων Γράφων. Στο παρελθόν έχει διδάξει τα μαθήματα Λειτουργικών Συστημάτων και Οργάνωσης και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών στα τμήματα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και ΑΤΕΙ Σερρών ως Εργαστηριακός Συνεργάτης. Εργάστηκε ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Senior Research Fellow) στο CERN της Ελβετίας από το 2014 μέχρι το 2016. Στο πλαίσιο της έρευνάς του, ασχολήθηκε με την αποδοτική διανομή Μεγάλων Δεδομένων για τον αναβαθμισμένο ανιχνευτή του πειράματος ALICE, καθώς και με την υλοποίηση αλγορίθμων για χρήση κατά τη διάρκεια του Track Reconstruction για το Time Projection Chamber του πειράματος ALICE στο LHC του CERN, ως μέρος του προγράμματος ALFA.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (11)

  • C. S. Kouzinopoulos, E. M. Pechlivani, N. Giakoumoglou, A. Papaioannou, S. Pemas, P. Christakakis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Citizen Science Tool Based on an Energy Autonomous Embedded System with Environmental Sensors and Hyperspectral Imaging", Journal of Low Power Electronics and Applications 2024, 14, 19. https://doi.org/10.3390/jlpea14020019
  • A. Papaioannou, C. S. Kouzinopoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "An Ultra-low-power Embedded AI Fire Detection and Crowd Counting System for Indoor Areas.", ACM Trans. Embed. Comput. Syst. 22, 4, Article 61 (July 2023), 20 pages. https://doi.org/10.1145/3582433
  • M. L. Meli, S. Favre, B. Maij, S. Stajic, M. Boebel, P. J. Poole, M. Schellenberg, C. S. Kouzinopoulos, "Energy Autonomous Wireless Sensing Node Working at 5 Lux from a 4 cm2 Solar Cell.", Journal of Low Power Electronics and Applications. 2023; 13(1):12. https://doi.org/10.3390/jlpea13010012
  • C. Oikonomou, C. Kouzinopoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "An Encryption Scheme using Dynamic Keys and Stream Ciphers for Embedded Devices", . In 2022 11th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) (pp. 1-4). IEEE, June 2022.
  • C. Kouzinopoulos, A. Blitsi, G. Stavropoulos, K. Votis, D. Tzovaras, "A fuzzy knowledge-based system for UV exposure management", IEEE WFioT2022. https://wfiot2022.iot.ieee.org/
Επικοινωνία
Δρ. Χαράλαμπος Κουζινόπουλος
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 257728
Email: kouzinopoulos@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο