Κος Κωνσταντίνος Κλάψας

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ Δ.Π.Θ. (2022)

Αποφοίτησα το 2022 από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ. Η διπλωματική μου εργασία ήταν πάνω στην σημασιολογική τμηματοποίηση εικόνων από σκηνικά δρόμου, με τίτλο “Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα με εφαρμογή στην αυτόνομη οδήγηση”. Στην συνέχεια, στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού έργου ασχολήθηκα με την υλοποίηση αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης και μηχανικής μάθησης με σκοπό την βελτιστοποίηση συγκεκριμένης γραμμής παραγωγής. Παράλληλα στον τομέα της έρευνας δούλεψα πάνω στην σημασιολογική τμηματοποίηση εικόνων σε δύσβατες τοποθεσίες όπως ορυχεία και μέρη με ανύπαρκτο φωτισμό. Ερευνητικά με ενδιαφέρουν οι τομείς της υπολογιστικής όρασης και της μηχανικής μάθησης με εφαρμογή στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καταπολέμησης του εγκλήματος.

Επικοινωνία
Κος Κωνσταντίνος Κλάψας

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: konklapsas@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο