Κος Σαράντης Καλαφατίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Yποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ελλάδα.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλώμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελλάδα.

Ο Σαράντης Καλαφατίδης είναι υποψήφιος διδάκτορας Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελλάδα, στους τομείς των ευφυών προγραμματιζόμενων δικτύων και υπολογιστικού νέφους. Επίσης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: θέματα κυβερνοασφάλειας, αποτελεσματική κατανομή πόρων και εξισορρόπηση φορτίου για δίκτυα 5G και πέρα (5G beyond) τόσο σε δικτυακά περιβάλλοντα κέντρων δεδομένων όσο και σε έξυπνων πόλεων. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα διεθνή ερευνητικά προγράμματα, όπως το SANCUS (H2020), NECOS (H2020) και FED4FIRE+ OC9 (H2020). Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=8wVIqWYAAAAJ&hl=el&oi=ao

Επικοινωνία
Κος Σαράντης Καλαφατίδης
Κτήριο Α

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: kalafatidis@iti.gr
Url: https://www.researchgate.net/profile/Sarantis-Kalafatidis

Μετάβαση στο περιεχόμενο