Κος Ιωάννης Γιαγκούδης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2016)
  • Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2019)
Επικοινωνία
Κος Ιωάννης Γιαγκούδης
Κτήριο Γ (Γκάνας)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257796
Email: giagkoudis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο